fbpx

Myyrmäen huolto on pitkäaikainen Louhela Jam- tapahtuman tukija

Vasemmalta huoltopäällikkö Samu Piikkilä, kehityspäällikkö Elina Vuorinen, tiimipäällikkö Erkka Näntö sekä kiinteistönhoitajat Ville Koskinen ja Jari Kekäläinen.

Jo yli 30-vuotta järjestetty Louhela on vakiintunut osaksi Vantaalaista kulttuurielämää, tarjoten
mahdollisuuksia niin paikallisille artisteille kuin yleisöllekin. Tapahtuman järjestäminen vaatii kuitenkin
huomattavia resursseja, mikä tekee erilaisten sponsorien sekä yhteistyökumppaneiden roolista keskeisen
tekijän Louhela Jamien onnistumisessa ja jatkuvuudessa.


Tapahtuman tukemisen kautta saadut varat ja pro bono työ, ovat ratkaisevan tärkeitä tapahtuman
järjestämisen kannalta. Ne voivat kattaa monia asioita kuten esimerkiksi esiintyjien palkkiot, äänentoisto- ja
valaistuslaitteiden vuokrat, tilavuokrat sekä markkinointikulut. Ilman sponsoreiden taloudellista tukea
tapahtumaa ei voitaisi järjestää lainkaan tai sen laatu kärsisi merkittävästi.

”Se, että paikallinen yritys haluaa kantaa yhteiskuntavastuutaan tukemalla paikallista tapahtumamme hyödyttää koko yhteisöä sekä alueemme asukkaita laajalti”


Myyrmäen huolto on tukenut Louhela Jameja jo vuosia. Yhteistyökumppanuuteen sisältyy erilaisia
elementtejä sekä pro bono työstä, että rahallisesta tuesta. Me Louhela Jameissa olemmekin erityisen
kiitollisia tästä paikallisesta yhteistyökumppanuudesta, jonka tukeen olemme voineet luottaa jo vuosia. Se,
että paikallinen yritys haluaa kantaa yhteiskuntavastuutaan tukemalla paikallista tapahtumamme
hyödyttää koko yhteisöä sekä alueemme asukkaita laajalti, sanoo Elisa Nurmi, Louhela Jamien
kumppanuusvastaava.


Kun paikalliset yritykset ja organisaatiot tukevat tapahtumia, ne investoivat samalla oman yhteisönsä
hyvinvointiin ja kulttuuritarjontaan. Tämä lisää alueemme yhteisöllisyyden tunnetta ja ylpeyttä paikallisista
saavutuksista, Nurmi jatkaa.


Olemme liiketoimintamme kautta vahvasti mukana vaikuttamassa alueen asukkaiden asumiseen laatuun ja
ympäristön viihtyvyyteen. Kiinteistöjen laadukkaan kunnossapidon tavoitteena on ylläpitää asukkaille siisti
ja mukava asuinympäristö, jossa on turvallista liikkua ja oleskella, kertoo Myyrmäen Huollon
kehityspäällikkö Elina Vuorinen.

”Toimivan yhteistyön edellytys on yhteinen arvopohja”

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun merkitys kaikessa toiminnassa on kasvanut merkittävästi ja se tulee ottaa
huomioon niin kaupallisessa kuin vapaaehtoistoiminnassakin. Haluamme toimia vastuullisesti suhteessa
niin henkilöstöön, asiakkaisiin, ympäristöön kuin yhteistyökumppaneihinkin. Toimivan yhteistyön edellytys
on yhteinen arvopohja, jonka jaamme Louhela Jamien kanssa. Louhela Jamit kuten Myyrmäen Huoltokin,
tekevät arvokasta työtä Myyrmäen alueen asukkaiden viihtyvyyden ja alueen kokonaisvaltaisen
kehittymisen eteen. Tavoitteet ovat osaltaan samat toiminnan erilaisista lähtökohdista huolimatta. Sen
vuoksi tuntuu luonnolliselta olla mukana tukemassa tapahtumaa, joka vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ja
tukee paikallisen kulttuuritoiminnan kehittymistä, sanoo Vuorinen.


Louhela Jamit on kulttuuritapahtuma, jota tuotetaan yhteiseksi hyväksi kaikille alueen ihmisille. Myös
Myyrmäen Huollossa tuotamme palvelua paikallisesti ihmiseltä ihmiselle, Vuorinen jatkaa.


Pitkäaikaiset sponsorointi- ja kumppanuussuhteet ovat molemminpuolisesti hyödyllisiä. Louhela Jam
järjestäjät saavat jatkuvaa tukea ja varmuutta tulevaisuuden suunnitteluun, kun taas sponsorit sekä
yhteistyökumppanit voivat rakentaa pitkäkestoisia suhteita yhteisön jäseniin.


Sponsorointi ja yhteistyökumppanuudet onkin elintärkeä elementti paikallisten tapahtumien
menestyksessä. Se tarjoaa taloudellista tukea, edistää yhteisöllisyyttä, tuo näkyvyyttä sponsoreille ja luo
pohjaa pitkäaikaisille kumppanuuksille. Ilman sponsoreiden panosta moni paikallinen tapahtuma jäisi
toteutumatta, ja yhteisö menettäisi tärkeän osan kulttuuristaan. Siksi onkin tärkeää, että yritykset ja
organisaatiot kuten Myyrmäen Huolto, ymmärtävät tukensa merkityksen.


MYYRMÄEN HUOLTO
​Olemme taloyhtiöiden omistama alueellinen palveluyhtiö. Tuotamme kiinteistöhuoltoa, isännöintiä sekä
alueellista pysäköintipalvelua. Toimintamme tarkoituksena on olla asiakkaille läheinen ja luotettava
kumppani asumisen sekä omistamisen arjessa. www.myyrmäenhuolto.fi


LOUHELA JAM
Louhela Jam on vuodesta 1992 järjestetty maksuton koko perheen tapahtuma Vantaalla
Jokiuomanpuistossa. www.louhelajam.fi